A A A A A

Ayat hari

Roma 14:1
Jelema anu kurang panceg kayakinanana kudu dima’lum, pamadegan-pamadeganana ulah diutik-utik.