A A A A A

Ayat hari

Roma 15:12
Aya deui, ieu saur Yesaya, ”Ti turunan Isai, engke aya nu muncul saurang, anu bakal ngereh bangsa-bangsa, jadi pangharepan bangsa-bangsa lian.”