A A A A A

Ayat hari

Mazmur 90:14
Tembongkeun kaasih Gusti ka abdi sadaya unggal enjing, supados hirup abdi-abdi tiasa ngarasa bagja.