A A A A A

Ayat hari

Keluaran 15:13
Gusti pengkuh kana jangji, nuyun umat anu kenging nebus, dituyun ku panangan anu digjaya, dianteurkeun ka tanah Gusti nu suci.