A A A A A

Ayat hari

Maleakhi 3:7
Saperti karuhun maraneh baheula, maraneh geus ingkar tina hukum-hukum Kami, henteu satia ka eta. Geura baralik deui ka Kami, tangtu Kami oge balik deui ka maraneh. Tapi maraneh nanya ka Kami, ʼKedah kumaha supados tiasa wangsul deui ka Gusti teh?ʼ