A A A A A

Ayat hari

Yosua 4:23
sakumaha Mantenna geus ngabendung Laut Beureum nepi ka urang bisa meuntas.