A A A A A

Ayat hari

Roma 12:10
Sing silih raketan, silih pidulur, jeung silih ajenan.