A A A A A

Ayat hari

Mazmur 106:6
Abdi sadaya parantos dosa, sami sareng karuhun, parantos nyieun kajahatan sareng kadorakaan.