A A A A A

Ayat hari

1 Yohanes 4:21
Sing saha anu nyaah ka Allah, kudu nyaah ka dulur. Kitu amanat ti Kristus.