A A A A A

Ayat hari

1 Timotius ४:१५
Pake, lampahkeun, abdikeun diri kana hal eta, supaya tembong ku sarerea yen hidep aya kamajuan.