A A A A A

Ayat hari

Mazmur 95:1
Hayu, urang maruji ka PANGERAN! Nyanyi sing gumbira keur Allah, anu nangtayungan urang.