A A A A A

Ayat hari

Mazmur ९५:१
Hayu, urang maruji ka PANGERAN! Nyanyi sing gumbira keur Allah, anu nangtayungan urang.