A A A A A

Ayat hari

Roma 8:1
Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Kristus Yesus, hukuman teh geus teu aya,