Verse of Day

1 Johanne 4:18
Ga go na poifo leratong, eupša lerato le le phethagetšego le lahlela poifo ka ntle, gobane poifo e a thibela. Ka kgonthe, yo a boifago ga a ešo a phethagatšwa leratong.