Verse of Day

2 Bathesalonika 1:3
Re tlamegile go leboga Modimo ka mehla ka baka la lena bana bešo. Se se a swanela, gobane tumelo ya lena e gola ka go fetišiša gomme lerato leo ka moka ga lena le ratanago ka lona le a oketšega gare ga lena.