Aayaddan of Maalinta

Caa 5:4
Waayo, Rabbigu wuxuu dadka Israa'iil ku leeyahay, Aniga i doondoona aad noolaataane.