Verz dneva

Hebrejcem 10:39
še, in pride on, ki ima priti, in ne bode se mudil."