Instagram
English
A A A A A

Den verša

Efezanom 4:22
musíte zanechať doterajší spôsob života -- honbu za žiadosťami vlastného skazeného ja", ktoré sa končí záhubou.