A A A A A

Den verša

Jána 13:21
Po týchto slovách zovrela Ježiša úzkosť a smutne zopakoval: Áno, je to pravda, jeden z vás ma zradí."