A A A A A

Den verša

Galaťanom 5:1
Kristus nás oslobodil, aby sme zostali slobodní. Držte sa teda a nedajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva!