A A A A A

Den verša

Lukáša 6:28
žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!