A A A A A

Den verša

Žalmy 95:1
Poďme, spievajme Jahvemu radostnú pieseň, oslavujme nášho mocného ochrancu!