A A A A A

Den verša

1 Solúnčanom 5:23
Sám Boh pokoja nech vás celkom posvätí, aby sa celá vaša bytosť, duch, duša i telo zachovali bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.