A A A A A

Den verša

Galaťanom 5:22
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,