A A A A A

Den verša

Lukáša 5:26
Všetkých sa zmocnil úžas, velebili Boha a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."