A A A A A

Den verša

2 Korinťanom 5:17
Kto je spojený s Kristom, je novým stvorením: staré sa pominulo a nastalo nové.