A A A A A

Den verša

2 Korinťanom 5:21
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.