A A A A A

Den verša

Skutky Apoštolov 5:29
Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí.