A A A A A

Den verša

Galaťanom ୫:୨୨
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,