A A A A A

Den verša

Daniel 6:26
Vtedy kráľ Dárius napísal všetkým národom, ľudu každej reči po celom svete: "Nech sa vám rozhojní pokoj!