A A A A A

Den verša

Ezechiel 36:23
Ukážem, že je sväté moje veľké meno, znesvätené medzi národmi, medzi ktorými ste ho vy znesvätili. Tak si národy uvedomia, že ja som Jahve — výrok Pána Jahveho — , keď pred ich očami ukážem na vás svoju svätosť.