A A A A A

Den verša

Skutky Apoštolov 4:19
Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;