A A A A A

Den verša

Galaťanom 5:24
Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.