A A A A A

Den verša

Efezanom 3:16
nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,