A A A A A

Den verša

Lukáša 12:11
Keď vás budú vodiť pred synagógy, pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, ako sa brániť alebo čo povedať,