Den verša

2 Korinťanom 4:7
No, ten poklad máme v hlinených nádobách, aby svrchovanosť moci bola Božia a nie z nás,