A A A A A

Ndima yeZuva

Zvirevo 6:28
Kana munhu uŋgatsika mazimbe anopisa, Tsoka dzake dzikasapiswa here?