Instagram
English
A A A A A

Стих дана

Јован 13:31
Kada je Juda izašao, Isus reče: „Sada će Bog otkriti slavu Sina Čovečijeg, a po njemu će se otkriti slava Božija.