A A A A A

Стих дана

Јован 6:20
А Он им рече: Ја сам; не бојте се.