A A A A A

Verso del día

Nehemías 9:6
«Gamllami TAYTA DIOSGA canqui. Gammi camashcanqui syëluta, syëlucho llapan caycajcunata. Gammi camashcanqui cay pachata, cay pachacho cajcunata, lamarta, lamar rurincho cajcunatapis. Gammi llapan ima-aycatapis cawaycächinqui. Chaypitami janaj pachacho caycajcunapis adurashunqui.