A A A A A

Verso del día

Mateo 6:1
«Runa-masiquita yanapar alli ricashunallayquipäga ama yanapanquichu. Chayno ruraptiquega syëlucho caycaj Tayta Dios manami ima premyutapis goshunquipächu.