A A A A A

Verso del día

Mateo ๕:๑๖
Runacuna ricananpaj achqui sindiraycashanno gamcunapis runacuna ricashunayquipaj allillata rurar goyay-llapa. Chayta ricacurmi runacuna alabanga syëlucho caycaj Diosninchïta.