A A A A A

Verso del día

Salmos 69:6
Llapanpaj munayniyoj TAYTA DIOS, ¡Gamman yäracamojcunaga ama pengaycho cachunchu noga llutanta rurashäpitaga! Israelcuna rispitashan Dios, ¡buluntäniquita rurajcunaga ama llaquicuchunchu noga imatapis rurashäpitaga!