A A A A A

Verso del día

Proverbios 20:22
Pipis mana allita rurashuptiqui ama yarpaychu ayñita cutichiytaga. TAYTA DIOSLLAMAN yäracuy. Chaura Paymi yanapäshunquipaj.