Instagram
English
A A A A A
Verso del día
Efesios 6:24
Taytanchi Jesucristuta llapan shongunwan cuyajcunata Tayta Diosninchi cuyapar imaypis yanapaycullächun. [Amén.]