A A A A A

Verso del día

Apocalipsis 1:8
Unaypita-pacha cawaj, cananpis caycaj y shamunanpaj caycaj Tayta Diosmi nin: «Nogaga gallaycunanpita ushanancamami caycä» nir.