A A A A A

Verso del día

Salmos 96:9
TAYTA DIOSTA aduray-llapa cuyayllapaj Wasincho. ¡Paypa ñaupanchöga cay pachacho tiyajcuna sicsicyachun!