A A A A A

Verso del día

Josué 4:24
Chayno ruraran TAYTA DIOS fiyupa munayniyoj cashanta intëru munducho musyananpämi. Gamcunapis Tayta Diosllata imaycamapis rispitanqui.»