Verso del día

Filipenses 2:1
Ima cariyanas tiajpi Cristoi, ima cushiyanas tiajpi llaquina shungüi, ima compañanas Espirituhua, ima llaquinas, ima llaquishacahua ricunas,