A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy 130:7
Oczekujże, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie.