Instagram
English
A A A A A
Wiersz dnia
2 Koryntian 5:17
A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.